Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz koniecznego nakładu pracy. Kancelaria stosuje następujące metody rozliczeń z Klientami:

  • stawki godzinowe,
  • stawki ryczałtowe.